Dobry Samarytanin Development Fund-FDBS

44, Rue Escudier-92100 Boulogne Billancourt
Fundusz na życie i wyposażenie regulowane ustawą nr 2008-776 z 4 sierpnia 2008

Dyrektor publikacji

Dr Paul DARDEL, prezes
Contact@aedmap.org

Zakwaterowanie

Amazon Web Services, Inc.
410 Terry Ave północ
Seattle, WA 98109-5210, Stany Zjednoczone

Prawa własności intelektualnej

FDBS doradza użytkownikom strony, że wiele elementów:

  • są chronione prawem autorskim: mogą to być fotografie, artykuły, rysunki, sekwencje animowane, nagrania w formacie cyfrowym audio lub wideo…;
  • i/lub są chronione przepisami rysunkowymi;

W związku z tym wszelkie powielanie, reprezentowanie, wykorzystywanie, adaptację, modyfikację, wprowadzanie, tłumaczenie, Marketing, częściowe lub całkowite przez jakikolwiek proces i na jakimkolwiek nośniku (papier, cyfrowy itp.) dla każdego Transmitowane na całym świecie muszą podlegać uprzedniej pisemnej zgodzie FDBS.

Prywatność i dane osobowe

 

Gromadzone dane osobowe
Na stronie https://www.bon-samaritain.org gromadzone są dwa rodzaje danych osobowych:

  • Dane wprowadzane i przesyłane za pośrednictwem formularzy
  • Dane zebrane przez narzędzie do pomiaru liczby odbiorców Google Analytics

 

Menedżer przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone na stronie przez Dobry Samarytanin Development Fund, Funduszu dożycie z siedzibą w 44 Escudier Street 92100 Boulogne Billancourt.

 

Cel gromadzenia danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem różnych form obecnych na stronie ma na celu:

  • Kontakt z osobami, które opuściły swoje dane kontaktowe
  • Śledź osoby zainteresowane naszymi usługami

Przesyłając formularz i zaznaczając pole wyboru zgody, użytkownik Internetu wyraźnie zgadza się, że dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania relacjami z klientem.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem narzędzia śledzenia odbiorców Google Analytics wykorzystywanego w witrynie jest przeznaczone do:

  • Analizuj zachowanie użytkowników Internetu w witrynie, aby móc mierzyć ich odbiorców i poprawić ich wydajność.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie innych firm do odróżnienia użytkowników. Cookies to pliki tekstowe instalowane w terminalu użytkownika Internetu. Nie zawierają one żadnych informacji osobistych, tylko losowo utworzonych identyfikatorów.

Przeglądając witrynę użytkownik Internetu wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez Google Analytics w celu analizowania zachowania użytkowników Internetu w celu poprawy wydajności Witryny.

 

Okres ważności danych osobowych

Dane zebrane za pośrednictwem formularzy przechowywane są przez okres jednego roku od daty złożenia formularza.

Okres trwałości przesyłanych danych, który jest powiązany z plikami cookie lub identyfikatorami użytkowników, wynosi 26 miesięcy.

 

Prywatność danych osobowych

Dane osobowe użytkownika i zebrane przez stronę internetową https://www.bon-samaritain.org są przeznaczone wyłącznie dla Funduszu Rozwoju Miłosiernego Samarytanina i będą wykorzystywane wyłącznie w ramach wniosku wyjaśnionego za pośrednictwem formularza. W żadnym wypadku dane osobowe wprowadzane i przesyłane na formularzach nie mogą być przekazywane, wynajmowane ani wprowadzane do obrotu osobom trzecim. Pracownicy Funduszu dożycie podpisali umowę o poufności, która wymaga od nich poszanowania poufności danych pod karą sankcji.

 

Miejsce przechowywania danych osobowych

Serwery hostingowe witryny znajdują się wyłącznie w Irlandii, w Unii Europejskiej. FDBS zobowiązuje się do nieprzeprowadzania przekazywania danych osobowych do państwa niebędącego członkiem Wspólnoty Europejskiej.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Witryna jest hostowana na bezpiecznych serwerach firmy Amazon Web Services Inc.

Poziom ochrony dostawcy usług hostingowych Amazon Web Services Inc jest certyfikowany przez normy ISO:

  • ISO 27001
  • ISO 27017 (bezpieczeństwo w chmurze)
  • ISO 27018 (prywatność). ISO 27018 to międzynarodowy standard praktyki ochrony identyfikowalnych danych osobowych w publicznych usługach chmurowych.

Jednakże żadne przesyłanie lub przechowywanie danych osobowych nie jest nigdy całkowicie bezpieczne. W rezultacie, nie możemy zagwarantować niezawodną ochronę informacji przekazywanych lub przechowywanych na serwerach hostingowych.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

FDBS opracowała inspektora ochrony danych (DPO). Jest on w szczególności odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności spółki z nowymi europejskimi ramami prawnymi RGPD oraz za współpracę z organem nadzorczym. Możesz skontaktować się z nim pocztą do: Dobry Samarytanin Development Fund, inspektor ochrony danych – 44, Rue Escudier 92100 Boulogne-Billancourt.

 

Prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978, a ogólne przepisy europejskie dotyczące prywatności 2016/679 (RGPD), masz prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych W odniesieniu do tego można skorzystać z formularza kontaktowego lub wysyłając list do funduszu rozwoju Good Samarytanin, inspektor ochrony danych-44, Rue Escudier 92100 Boulogne-Billancourt.