20/05/2019 Paul

Czy trzeba być wyszkolonym aby zostać Citizen Responder?

„Citizen Responder” pozwala przeszkolonym wolontariuszom CPR być powiadamiani przez służby ratunkowe w przypadku zatrzymania krążenia w pobliżu, aby pomóc ofierze, przed przybyciem zespołu EMS (służby ratownicze).

Citizen Responder był uruchomione w regionie paryskim w 2016 roku we współpracy z Paryską Strażą Pożarną. Jest on używany codziennie przez Straż Pożarną i  przez zespołu EMS (służby ratownicze) w ponad 30 departamentach. Ma 50.000 Citizen Responder, wszystkich przeszkolonych lub uświadomionych na działania ratujące życie. Prawie 2000 operacji uratowało wiele ofiar zawału serca.

Od momentu uruchomienia systemu Citizen Responder, podniesiona została prawdziwe uświadomienie, a usługi mobilizujące wolontariuszy, przeszkolonych lub nie w zakresie pierwszej pomocy, zwiększyły się. Dowód ważności podejścia. Główna różnica polega jednak na rekrutacji wolontariuszy. Podczas gdy większość podmiotów korzysta wyłącznie z usług przeszkolonych obywateli lub tych, którzy są świadomi zasad udzielania pierwszej pomocy, niektórzy z nich otworzyli rekrutację dla osób niewykwalifikowanych.

W Francji, na początku lutego, rozwój tych usług doprowadził do przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe projektu ustawy przedstawionego przez Jean-Charles Colas-Roy i Hugues Renson. Niniejszy wniosek wprowadza w art. 1 pojęcie „obywatela udzielającego pomocy”:

„Każda osoba, która dobrowolnie i dobrowolnie udziela pomocy osobie, która wyraźnie znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu, szczególnie w sytuacji zagrożenia sercowo-oddechowego, jest obywatelem ratownikiem.

Obywatel ratownik praktykuje, do czasu przybycia pracowników służb ratowniczych, procedury udzielania pierwszej pomocy, które mają być przeprowadzone, w tym, w stosownych przypadkach, masaż serca i użycie zewnętrznego automatycznego defibrylatora.”

Jeśli wszyscy zgadzają się, że lepiej jest „czynić źle” niż „nie czynić nic” przed ofiarą, wysłanie osoby bez żadnego treningu do osoby z zatrzymaniem krążenia nie jest bez znaczenia. Może to stwarzać problemy z odpowiedzialnością dla pracowników organizacji humanitarnych, którzy wysyłają niewyszkolonych wolontariuszy, pytania o skuteczność podejmowanych działań i wreszcie ryzyko psychologiczne dla wolontariuszy, którzy nie są przygotowani na taką sytuację. Z tych różnych powodów, Citizen Responder do tej pory wybrał rekrutację tylko wyszkolonych wolontariuszy, którzy potrafią wykazać się kompetencjami.

Defibrylator, kluczowy element łańcucha przetrwania

Jak wykazano w licznych publikacjach naukowych, wczesne zastosowanie AED przez świadków jest klucz w procesie prognozowania zatrzymania krążenia. Oprócz mobilizacji Citizen Responders, możliwość szybkiego zlokalizowania AED w sytuacji kryzysowej jest zatem kluczowym elementem łańcucha przetrwania.

To właśnie w odpowiedzi na to spostrzeżenie, wraz z Isabelle Weill, przewodniczącą Stowarzyszenia RMC/BFM, AEDMAP opracował aplikację Staying Alive w 2010 roku. Dostępny w 18 językach, mapuje DAE na całym świecie. We Francji jest to wiodąca baza danych z ponad 75.000 zarejestrowanych DAE i 1,2 mln pobrań.

W oparciu o tę wyjątkową bazę danych i wiedzę zdobytą od 2016 roku, Citizen Responder postanowił rozszerzyć rekrutację na niewyszkolonych wolontariuszy. Opracowano nowe algorytmy optymalizujące odpowiedź w przypadku zatrzymania krążenia: Citizen Responders są wysyłani zgodnie z ich kompetencjami i lokalizacją. Są one wysyłane albo bezpośrednio do ofiary albo do pobliskiego AED. Nieprzeszkoleni wolontariusze są zatem wysyłani tylko do AED.

Każdy, nawet nieprzeszkolony, może zatem pomóc uratować ofiarę zatrzymania akcji serca, choćby tylko poprzez sprowadzenie defibrylatora. Należy przypomnieć, że aktualny prezydent Francji, Emmanuel Macron, chciał, aby 80% populacji zostało przeszkolonych w zakresie działań ratujących życie przed końcem swojej pięcioletniej kadencji. Być Citizen Responder to pierwszy krok….