13/11/2018 Paul

Znaczny wzrost liczby DAE zidentyfikowanych przez aplikację Staying Alive

Potrójne zwiększenie liczby DAE zarejestrowanych przez Staying Alive w ciągu 4 lat i liczba ta jest coraz większa!

4 lata temu aplikacja Staying Alive liczyła prawie 51.000 DAE, dziś mamy ponad 112.000 DAE. Jest to bardzo duża różnica.

Staying Alive new website : http://www.stayingalive.org !

Posted by Aedmap on Tuesday, October 28, 2014